Data analysis with webtech software from
Insight Classification Technologies
Technical questions: product@insight-webtech.com
Payment-issues (office hours): 073-2005267 / +31-73-2005267
                              
Welcome to our classifier service. Build prediction models using our classifier technology. Use the built classifier with our screen interface to predict future cases. Application areas are: Rank sales leads. Prioritize leads. Score sales leads. Lead intelligence. Build classifiers. Business intelligence. Credit risk scoring. Models. Combine categorical and numerical prediction variables in one classifier.


HowTo - sales leads HowTo - credit risk payments

Bouw gratis model (classifier) / Build for free classifier

FEEDBACK on this website (click) - earn a free-ride code

Voer email-adres in en klik 'build' of 'free build'
Deze webdienst mailt het classifier-rapport (ons beginproduct) naar dit emailadres. Het emailadres moet daarom zijn gevalideerd, zie ⓘ hieronder
/ Enter email address and click 'build' or 'free build'
This webservice mails the classifier rapport (our begin product) to this email address. The email address must therefore have been validated, see ⓘ below
Een gevalideerd emailadres is nodig. Een door ons onbekend emailadres sturen we meteen een validatiemail, nadat u op 'Build' heeft geklikt. Mail eenmaal ontvangen - klik op de http-link in deze mail om het emailadres te bevestigen. Gebruik vervolgens het nu gevalideerde emailadres in dit vakje.
/
A validated email address is required. An email-adress unknown to us, we will send a validation email when you clik 'Build'. When the validation email is received in your inbox - click on the http-link included in the mail body. This will confirm the email address. Now use the validated email address in this text box.
Nieuw (new) model
Bouw classifier met uw historische data. Daarna voorspellingen met 'Use' met deze classifier.
/
Build classifier with your historic data. After that, 'Use' this model for predictions.
Gebruik (use) model
Gebruik eerder gebouwd classifier. Maak hiermee voorspellingen.
/
Use earlier build classifier. Use it to make predictions.
Build for FREE prediction model to see performance
Build classifier and its predictions on-the-fly
All prediction probabilities are calculated during build
Rank variables based on their importance
Use prediction model for future examples

Cookies
We moeten gebruik maken van enkele cookies voor de operatie van deze webdienst. U geeft ons toestemming om deze cookies te gebruiken, wanneer u uw email-adres hierboven invoert
/
We require the usage of a few cookies for the operation of our webservice. You give us permission to use these cookies, when providing your email-address above


PDF-product Use model product


Build prediction models using our classifier technology. Use the built classifier with our screen interface to predict future cases. Application areas are: Rank sales leads. Prioritize leads. Score sales leads. Lead intelligence. Build classifiers. Business intelligence. Credit risk scoring. Models. Combine categorical and numerical prediction variables in one classifier.

This service from Insight Classification Technologies builds discrete classifiers. Each predictive variable in your dataset, is automatically binned into intervals - in a manner as to yield the optimal predictive outcome.

In for example digital image processing and signal processing all predictive variables are often continous (real numbers). For such applications, other types of classifiers like Deep Learning may achieve a higher correctness than this service. You can contact us if you want to work with neural networks, deep learning, support vector machines or other such classifiers.
Deze service van Insight Classification Technologies bouwt discrete classifiers. Elke voorspellende variabele die uw dataset bevat, wordt automatisch in intervallen ingedeeld - op een manier zodat de voorspellende waarde maximaal wordt.

In bijvoorbeeld beeldverwerking en signaalverwerking zijn alle voorspellende variabelen vaak continue (reel getal). Voor deze toepassingen kunnen mogelijkerwijs andere classifiers, bijvoorbeeld Deep Learning, een hogere correctheid geven dan deze service. U kunt contact opnemen met ons als u met neurale netwerken, deep learning, support vector machines of andere vergelijkbare classifiers wenst te werken.
Rank sales leads. Prioritize leads. Score sales leads. Lead intelligence. Artificial intelligent leads. Business leads. Find customers. Conversion. Sales funnel. Scoring. Market penetration. Boost sales. Accelerate business. Cedit risk. Customer late payment. Credit scoring. Classifiers. Non parametric. Maximum likelihood. Probability. Probabilistic.

MPB