Data analyse met webtech software van

Insight Classification TechnologiesWelkom / WelcomeBouw voorspellende modellen (classifiers) met de online dienst van Insight Classification Technologies /

Build predictive models (classifiers) with the online service provided by Insight Classification Technologies


Geef een email-adres waar we ons classifier rapport naar toe gaan mailen (moet valide zijn) /

Provide an email address where our classifier rapport will be mailed to (must be valid)

Nieuw (new) model
Gebruik (use) model
We moeten gebruik maken van enkele cookies voor de operatie van deze webdienst. U geeft ons toestemming om deze cookies te gebruiken, wanneer u uw email-adres hierboven invoert /

We require the usage of a few cookies for the operation of our webservice. You give us permission to use these cookies, when providing your email-address above.


Toelichting - zie hieronder / Usability - see hereunder

Deze service van Insight Classification Technologies bouwt discrete classifiers. Elke voorspellende variabele die uw dataset bevat, wordt automatisch in intervallen ingedeeld - op een manier zodat de voorspellende waarde maximaal wordt.

In bijvoorbeeld beeldverwerking en signaalverwerking zijn alle voorspellende variabelen vaak continue (reel getal). Voor deze toepassingen kunnen mogelijkerwijs andere classifiers, bijvoorbeeld Deep Learning, een hogere correctheid geven dan deze service. U kunt contact opnemen met ons als u met neurale netwerken, deep learning, support vector machines of andere vergelijkbare classifiers wenst te werken.

/

This service from Insight Classification Technologies builds discrete classifiers. Each predictive variable in your dataset, is automatically binned into intervals - in a manner as to yield the optimal predictive outcome.

In for example digital image processing and signal processing all predictive variables are often continous (real numbers). For such applications, other types of classifiers like Deep Learning may achieve a higher correctness than this service. You can contact us if you want to work with neural networks, deep learning, support vector machines or other such classifiers.

MPB